پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار حوادث در ارديبهشت ماه سال 95 سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني  شهرداري خرم آباد

ايستگاه هاي اطفاء حريق

رديف

نوع حادثه

تعداد

1

حريق واحد هاي مسكوني

10

2

حريق واحد هاي تجاري

11

3

حريق مخروبه ها

2

4

حريق لاستيك فرسوده

-

5

حريق سطل زباله

3

6

حريق ضايعات

12

7

حريق اتصالات برق

5

8

نشت گاز

6

9

حريق درختان و فضاي سبز

3

10

علف هاي خشك،مزارع

10

11

حريق خودرويي و تصادفات

12

12

حبس در منزل يا آسانسور

6

13

ورود حيوانات وحشي

14

14

آبگرفتگي

5

15

ساير موارد

2

16

جمع كل

101

 

ايستگاه امداد و نجات

رديف

نوع حادثه

تعداد

1

تصادف جاده اي

3

2

حبس در منزل يا آسانسور

10

3

امداد كوهستان

3

4

غرقي

7

5

حوادث انگشتري

3

6

ورود حيوانات وحشي به منزل

6

7

حوادث چرخ گوشت

-

8

سقوط از ارتفاع

1

9

خودكشي يا اقدام به خودكشي

1

10

زلزله-سيل-رانش زمين-آوار ....

1

11

سقوط درخت

3

12

ساير موارد

-

13

جمع كل

38


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0