پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار حوادث در فروردين ماه سال 95 سازمان آتش نشاني وخدمات ايمني  شهرداري خرم آباد

ايستگاه هاي اطفاء حريق

رديف

نوع حادثه

تعداد

1

حريق واحد هاي مسكوني

17

2

حريق واحد هاي تجاري

6

3

حريق مخروبه ها

3

4

حريق لاستيك فرسوده

4

5

حريق سطل زباله

4

6

حريق ضايعات

8

7

حريق اتصالات برق

2

8

نشت گاز

-

9

حريق درختان و فضاي سبز

2

10

علف هاي خشك،مزارع

-

11

حريق خودرويي و تصادفات

21

12

حبس در منزل يا آسانسور

9

13

ورود حيوانات وحشي

4

14

آبگرفتگي

285

15

ساير موارد

6

16

جمع كل

371

 

ايستگاه امداد و نجات

رديف

نوع حادثه

تعداد

1

تصادف جاده اي

7

2

حبس در منزل يا آسانسور

12

3

امداد كوهستان

3

4

غرقي

-

5

حوادث انگشتري

2

6

ورود حيوانات وحشي به منزل

8

7

حوادث چرخ گوشت

-

8

سقوط از ارتفاع

1

9

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

10

زلزله-سيل-رانش زمين-آوار ....

1

11

سقوط درخت

-

12

ساير موارد

-

13

جمع كل

34


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0