پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق تير ماه 1394

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

16

حريق واحدهاي تجاري

7

حريق مخروبه ها

9

حريق خودرويي و تصادفات

        19

حريق لاستيك فرسوده

3

حريق سطل زباله

5

حريق ضايعات

31

حريق و اتصالات برق

21

نشت گاز

4

آب گرفتگي ها

-

حريق درختان،فضاي سبز

17

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

74

ساير موارد

1

جمع كل

207

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

-

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

7

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

10

سقوط از ارتفاع

-

سقوط از درخت

5

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

چرخ گوشت

-

غرقي

-

جمع كل

22

 

 

 

آمار ايستگاه امداد و نجات خرداد ماه 1394

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

6

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

9

امداد كوهستان

-

غرقي

1

گير كردن انگشتر در دست

1

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

12

چرخ گوشت

-

سقوط از ارتفاع

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري-صاعقه

-

سقوط درخت

20

جمع كل

49

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

-

نشتي گاز

                     -

آبگرفتگي

-

جمع كل

-

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0