پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                   

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق خرداد ماه 1394

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

10

حريق واحدهاي تجاري

14

حريق مخروبه ها

5

حريق خودرويي و تصادفات

 27

حريق لاستيك فرسوده

9

حريق سطل زباله

7

حريق ضايعات

37

حريق و اتصالات برق

18

نشت گاز

6

آب گرفتگي ها

2

حريق درختان،فضاي سبز

25

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

163

ساير موارد

8

جمع كل

331

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

2

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

3

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

3

سقوط از ارتفاع

-

سقوط از درخت

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

چرخ گوشت

-

غرقي

-

جمع كل

8

 

 

 


آمار ايستگاه امداد و نجات خرداد ماه 1394

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

1

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

16

امداد كوهستان

-

غرقي

1

گير كردن انگشتر در دست

1

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

19

چرخ گوشت

1

سقوط از ارتفاع

1

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري-صاعقه

1

سقوط درخت

-

جمع كل

41

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

-

نشتي گاز

          -

آبگرفتگي

-

جمع كل

-

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0