پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                             (( بسمه تعالي))                                      

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق فروردين  ماه 1394

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

2

حريق واحدهاي تجاري

1

حريق مخروبه ها

2

حريق خودرويي و تصادفات

16

حريق لاستيك فرسوده

3

حريق سطل زباله

2

حريق ضايعات

2

حريق و اتصالات برق

9

نشت گاز

1

آب گرفتگي ها

3

حريق درختان،فضاي سبز

5

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

3

ساير موارد

4

جمع كل

53

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

10

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

15

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

13

سقوط از ارتفاع

-

سقوط از درخت

1

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

1

چرخ گوشت

-

غرقي

-

جمع كل

40

 

 

 

آمار ايستگاه امداد و نجات فروردين ماه 1394

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

10

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

15

امداد كوهستان

-

غرقي

-

گير كردن انگشتر در دست

1

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

13

چرخ گوشت

-

سقوط از ارتفاع

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

1

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

سقوط درخت

1

جمع كل

41

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

6

حريق اتصالات برق

2

ساير حريق ها(گازگرفتگی)

-

جمع كل

8

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0