پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق آذر ماه 1393

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

3

حريق واحدهاي تجاري

2

حريق مخروبه ها

-

حريق خودرويي و تصادفات

8

حريق لاستيك فرسوده

1

حريق سطل زباله

4

حريق ضايعات

13

حريق و اتصالات برق

2

نشت گاز

3

آب گرفتگي ها

2

حريق درختان،فضاي سبز

8

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

2

ساير موارد

-

جمع كل

50

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

-

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

6

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

4

سقوط از ارتفاع

-

سقوط از درخت

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

چرخ گوشت

-

غرقي

-

جمع كل

10

 

 

 

آمار ايستگاه امداد و نجات آذر ماه 1393

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

1

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

5

امداد كوهستان

-

غرقي

-

گير كردن انگشتر در دست

2

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

6

چرخ گوشت

-

سقوط از ارتفاع

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

سقوط درخت

2

جمع كل

16

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

-

حريق اتصالات برق

-

ساير حريق ها

-

جمع كل

-


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0