پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

گاز منو اکسید کربن CO چيست؟

منوکسید کربن یک ترکیب شیمیایی متشکل از کربن و اکسیژن است.

گازي است بسیار سمی که در اثر احتراق ناقص سوخت هاي فسیلی مانند گاز متان ، نفت و ذغال

چوب بوجود می آید .

از طریق سیستم تنفسی جذب بدن می شود.

همچنین گاز منو اکسید کربن گازي است بی رنگ، بدون بو و به همین دلیل به سادگی با حواس

پنجگانه انسان قابل تشخیص نمی باشد .

علائم مسمومیت با گاز منو اکسید کربن :

-1 افزایش فشار خون ، تپش قلب 2- سردرد ، سرگیجه

-3 حالت تهوع -4 خستگی

-5 خواب آلودگی -6 آشفتگی

-7 تشنج -8   بیهوشی ، کما و مرگ

گاز منو اکسید کربن چگونه وارد بدن می شود ؟

چون انسان براي زنده ماندن به هوا نیاز دارد و در هنگام تنفس در مکان آلوده ، گاز منو اکسید کربن

جایگزین اکسیژن خون می گردد. لذا قدرت انتقال اکسیژن از هموگلوبین خون گرفته می شود و انسان

را دچار مسمومیت می کند.

منو اکسید کربن چگونه تولید می شود؟

وسایل گاز سوز خانه شما مانند اجاق گاز، شومینه و بخاریهاي گازي هنگامی که بطور مناسب نصب

و سرویس نشوند مستعد به تولید گاز سمی منوکسید کربن و سایر گازهاي ناخواسته هستند.

روشهاي خروج گازهاي خطرناك از وسایل گازسوز:

-1 شرایط تهویه بسار مهم است اگر از وسایل گاز سوز در منازل استفاده می کنید ، از مسدود

نمودن روزنه هاي در و پنجره ها پرهیز نمایید .

-2 از حداکثر توان بخاري استفاده نکنیم

-3 از وسایل گاز سوز استاندارد استفاده کنیم .

استفاده شود . H -4 از لوله بخاري هاي گالوانیزه و مجهز به کلاهک

-5 طول عمودي لوله بخاري از 3 متر کمتر نباشد. حدالامکان از ایجاد طول افقی خود داري گردد .

در صورت عدم امکان از کارشناسان نظام مهندسی مشاوره بگیرید .

-6 از نصب کلاهک تعدیل در مجاري لوله بخاري پرهیز کنیم و از باز بودن مسیر لوله بخاري اطمینان

حاصل واز نصب کلاهکهاي سیمانی پرهیزنماییم .

-7 هر وسیله گازسوز می بایست یک دودکش مجزا داشته باشد.

توجه : همیشه اطمینان حاصل نماییم که مسیر دودکشها کاملا باز می باشد .

گاز خفه کننده وکشنده منو اکسید کربن چگونه وارد منزل می شود ؟

به تصاویر زیر نگاه کنید........
با توجه به تصاویر ، منزل مسکونی شما چگونه است؟

 

صحیح غلط

انتشار گاز منو اکسید کربن = مرگ

انتشار گاز طبیعي شهري = انفجار

گاز طبیعی: گاز طبیعی یا متان با فرمول شیمیایی CH4گازي است بی رنگ و بی بو که

پس از استخراج ، در پالایشگاه گاز ، نم زدایی و تصفیه شده و توسط خطوط لوله ، به

منازل مشترکین رسانیده می شود . این گاز همان گازي است که در وسایل گاز سوز نظیر بخاري و اجاق گاز ها می سوزد.0 وزن هوا)    /. این گاز سبکتر از هوا بوده ( 55

لذا در صورت انتشار در فضا ، به راحتی به سمت بالا به حرکت در می آید .

توجه شود که انتشار این گاز خطر ناك بوده و در صورتی که غلظت آن به 5تا 15 در صد

حجمی برسد قابلیت انفجار و آتش سوزي را دارد .

بوي گازي که در منازل استشمام می شود در حقیقت نوعی ماده بودار کننده است

که به گاز طبیعی تزریق می گردد

گاز طبیعی بین درجه حرارت 540-590 درجه سانتيگراد خودبخود مي سوزد.

با چه وسایلی می بایست سیستم لوله کشی را به وسایل گاز سوز اتصال داد ؟

-1 شیلنگ هاي مخصوص که با الیاف مصنوعی تقویت شده باشند. (شیلنگ نخ دار)


نکته :

حداکثر طول مجاز شیلنگ براي اتصال وسایل گاز سوز به لوله گاز 1متر است.

-2 بست هاي فلزي مخصوص
خطرات گاز طبیعی کدامند:

گاز متان از طریق سیستم لوله کشی انتقال می یابد  پس در صورت سهل انگاري در

لوله کشی و یا اتصال آن به وسایل گاز سوز خطراتی نظیر انتشار گاز و انفجار را در پی

دارد.

چگونه از انتشار گاز طبیعی جلو گیري کنیم :

-1 از وسایل گاز سوز بدون ترموکوپل وغیر استاندارد استفاده نکنیم.

-2 شیلنگهاي فرسوده را تعویض کنیم ( شیلنگ فرسوده شیلنگی است که در اثر

تا کردن کشیده و پاره می شوند )

-3 کنترل کنیم که شیلنگ هاي گاز سوراخ نبوده و در محل اتصال به وسایل گاز سوز

و شیر گاز شل نباشد . در صورت شل بودن به میزان 2سانتیمتر شیلنگ گاز را از

طرفین کوتاه کنید

-4 از شیلنگ هاي استاندارد نخ دار وبست هاي فلزي مناسب استفاده کنیم .

-5 محل اتصالات را با محلول آب و مایع صابون تست کنید که نشت نداشته باشد در

صورت امکان اتصالات داخل بخاري و یا وسایل گاز را نیز نشت یابی کنید .

-6 به سماور هاي گازي ، تک شعله و روشنایی اصلا اعتماد نکنید چون در صورت قطع

جریان گاز و برقراري مجدد آن، منزل مسکونی شما انباشته از گاز طبیعی بوده و

خطر انفجار گاز بسیار زیاد است.


-7 در صورت خروج از منزل به مدت طولانی حتما شیر اصلی گاز را ببندید .

-8 درهنگام اثاث کشی قبل از هرکاري اول شیر اصلی گاز را قطع کنید.در صورت

امکان دسته شیر هار ا جدا و به شیر ها درپوشنصب نمایید .

-9 در هنگام ورود به منزل جدید (استیجاري) قبل از هر کاري مطمئن باشید که شیر

اصلی گاز بسته است و تا جابجایی کامل از باز نمودن آن خودداري نمایید .

-10 به بوي گاز در منزل مسکونی خود حساسباشید

آشنایی با کنتور و رگلاتور

کنتور گاز : کنتور گاز طبیعی در منازل مسکونی فقط نقش شمارنده دارد یعنی هر مقدار

گاز در منازل مورد مصرف قرار گیرد در این سیستم ثبت می شود .

ضمنا معمولا محل نصب کنتور در داخل حیاط ورودي منازل می باشد

رگولاتور گاز : رگولاتور گاز نقش کاهنده فشار و سیستم ایمنی کنترل فشار گاز را بعهده

دارد . یعنی اینکه فشار گازشبکه توسط رگولاتور کم و وارد سیستم منازل می شود

همچنین رگولاتور دو سیستم ایمنی هم دارد که اگر به هر دلیلی فشار در شبکه هاي گاز

شهري زیاد و یا کم شود سیستم ایمنی آن عمل کرده و گاز را قطع می کند در نهایت

توصیه می کنیم هیچگاه نباید کنتورو رگولاتور هاي گاز را دستکاري نمود .

محل نصب رگولاتور گاز در خارج منازل و بر روي علمک گاز می باشد


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0