پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                                                                    (( بسمه تعالي))                                      

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق آبان ماه 1393

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

5

حريق واحدهاي تجاري

6

حريق مخروبه ها

-

حريق خودرويي و تصادفات

                      13

حريق لاستيك فرسوده

3

حريق سطل زباله

2

حريق ضايعات

16

حريق و اتصالات برق

5

نشت گاز

3

آب گرفتگي ها

3

حريق درختان،فضاي سبز

7

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

1

ساير موارد

-

جمع كل

64

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

-

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

3

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

6

سقوط از ارتفاع

-

سقوط از درخت

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

1

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

چرخ گوشت

-

غرقي

-

جمع كل

10

 

 

 

آمار ايستگاه امداد و نجات آبان ماه 1393

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

4

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

8

امداد كوهستان

-

غرقي

-

گير كردن انگشتر در دست

7

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

7

چرخ گوشت

-

سقوط از ارتفاع

-

خودكشي يا اقدام به خودكشي

1

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

-

سقوط درخت

-

جمع كل

27

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

--

نشتي گاز

                            1

آبگرفتگي

2

جمع كل

3

 

عملكرد واحد آموزش:


تعداد دوره

تعداد ساعت

تعداد نفر آموزش ديده

11

22

208


عملكرد واحد ساختماني

تعداد پروانه صادر شده

موارد تاييد شده جهت پايانكار

20

2

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0