پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 
نام: مهرداد
 
نام خانوادگي: فلاح
 
سمت: سرپرست معاونت فرماندهی و عملیات سازمان آتش نشانی
 
 
سوابق اجرايي: 
 

- مسئول ورزش سازمان آتش نشانی خرم اباد

 

- مسئول و کارشناس واحد ساختمانی سازمان

- کارشناس ممیزی

- عضو کارگروه پدافند غیرعامل استان

 
 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0