پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


نام و نام خانوادگی: شادمن طولابی

سمت: مدیر امور مالی سازمان آتش نشانی 

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سوابق: 

-کارشناس امور مالی شهرداری مرکزی
-مدیر امورمالی هتل شهرداری


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0