پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
نام: علي
 
نام خانوادگي: بابایی
 
سمت: معاونت برنامه ریزی و پشتیبانی
 
تحصيلات: کارشناس مدیریت امداد و سوانح غیرطبیعی
 
سوابق:
  • معاونت آموزش و پیشگیری سازمان آتش نشانی خرم آباد
  • مدیر روابط عمومی شورای اسلامی شهر خرم آباد
  • دبیر کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر خرم آباد
  • عضو کمیسیون توسعه، عمران و طرح ریزی شهری شوری اسلامی شهر خرم آباد
  • عضو کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر خرم آباد
  • مسوول بازرسی و رسیدگی به شکایات سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری خرم آباد
  • معاونت توسعه و منابع انسانی سازمان حمل و نقل بار و مسافر
  • مشاور مدیرعامل سازمان آتش نشانی خرم آباد

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0