پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

قوانين و دستورالعمل هاي رعايت ايمني ساختمان

 

1.نصب پله اظطراري(فرار) طبق طرح تفضيلي استان و مقررات ملي ساختمان مبحث سوم،براي ساختمان هاي شش طبقه و اداري سه طبقه به بالا

2.آسانسور براي ساختمان هاي مسكوني و تجاري به ارتفاع 15 متر به بالا و اداري سه طبقه به بالا طبق مقررات ملي ساختمان مبحث 15

3. نصب جعبه F (فايرباكس آتش نشاني) در هر طبقه و متصل نمودن آن به تانكر ذخيره آب پشت بام، جهت ساختمان هاي دو طبقه به بالا

4.نصب سيستم هاي هشدار دهنده حريق اتوماتيك

5.نصب كپسول هاي آتش نشاني در كليه واحدهاي ساختمان با نظريه كارشناسان سازمان آتش نشاني

6.نصب لوله آب فشار قوي (هيدرانت) براي مجتمع هاي مسكوني و اداري

7.نصب سيستم ارت و استاندارد نمودن سيم كشي برق ساختمان طبق مقررات ملي ساختمان مبحث 13

8.نصب سيستم صائقه گير در پشت بام

9.نصب نرده (حفاظ ايمني) مناسب در راه پله ها

10. احداث حفاظ ايمني يا جان پناه در پشت بام ساختمان

11. عبور دودكش و داكت ها طبق مقررات ملي ساختمان


((در صورت در خواست مالك ، واحد ساختماني آمادگي بازديد از بناهاي مسكوني،تجاري و اداري را در مرحله قبل از شروع نازك كاري، جهت اطمينان از انجام اصولي موارد ايمني را دارد.))


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0