پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
نام: محمدتقی     

نام خانوادگي: رضائیان

تحصيلات:کارشناس ارشد عمران(گرایش مدیریت و ساخت)

سوابق:

-مسوول آموزش دانشگاه علمی کاربردی شهرداری خرم آباد
-کارشناس فنی ساختمان شهرداری منطقه 1
-كارشناس آموزش و ایمنی سازمان آتش نشانی

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0