پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

توصيه و هشدارهاي ايمني در خصوص فصل سرما

 

با شروع فصل سرما استفاده از منابع انرژي تواما افزايش مي يابد و علاوه بر بهره برداري از سوخت هاي فسيلي (نفت، گازوئيل،گاز و ...) از انرژي برق نيز به منظور گرمايش استفاده ميشود ضمن آنكه طويل شدن شب هاي زمستان و روشن كردن لامپ هاي روشنايي ميزان بار مصرفي نيروي برق را افزايش مي دهد. از آنجايي كه توان مصرفي وسايل گرمازاي برقي بالا ميباشد و شبكه برق بعضي از اماكن قديمي و فرسوده شده اند و يا در طراحي و اجراي شبكه برق پيش بيني لازم جهت اينگونه مصارف بالا نشده است احتمال بروز آتش سوزي در سيستم برق را در اين فصول چندين برابر مينمايد بنابراين جهت استفاده بهينه از نيروي برق و پيش بيني و پيشگيري خطرات ناشي از آن رعايت نكات ايمني ذيل به هموطنان عزيز توصيه ميشود:

 

1.     توصيه ميشود در هنگام خريد وسايل گرمازاي برقي نوع استاندارد آن را انتخاب نماييد.

2.     قبل از وصل هرگونه وسيله گرمايشي برقي به شبكه ضمن هماهنگي و مشورت با فرد كاردان از توان مصرفي آن وسيله و تطبيق آن با شبكه سيم كشي، پريز و فيوزها آگاهي و اطمينان حاصل كنيد.

3.     در صورت قديمي و فرسوده بودن شبكه سيم كشي و لزوم استفاده از وسيله گرمازاي برقي توصيه ميشود به وسيله متخصصين اهل فن يك رشته سيم جديد كه متناسب با آمپر مصرفي آن وسيله باشد از نزديك كنتور اخذ نموده و يك پريز جداگانه و مناسب براي اين كار تعبيه نماييد.

4.     جهت استفاده از وسايل برقي گرمازا حتما دوشاخه و پريز مناسب و مستقل در نظر بگيريد.

5.     توصيه ميگردد كليه وسايل گرمازاي برقي قبل از استفاده از لحاظ عيب و نقص فني و نشتي برق تحت آزمايش و كنترل فرد متخصص قرار گيرند.

6.     با توجه به توان مصرفي بالاي وسايل گرمازاي برقي و قرار دادن آن در جريان برق قطع اتوماتيك جريان از قسمت فيوز يك نوع هشدار ايمني خواهد بود لذا از تقويت نمودن غير اصولي و ناايمن فيوزها جدا خودداري نموده و جريان برق را قطع نماييد.

7.     در صورت پيدا شدن هرگونه عيب و نقص وسيله را جهت تعمير نزد فردي مجرب ببريد.

8.     توجه داشته باشيد سيم هاي وسايل برقي و غيره از نزديكي منابع حرارتي و لوله هاي آبگرم و شوفاژ عبور داده نشوند.

9.     وسايل گرمازاي برقي را از مجاورت با اشيا و مواد قابل اشتعال و دسترس كودكان خود دور بداريد و توجه داشته باشيد در مسير عبور و مرور افراد قرار نگيرند.

10.   در صورت بروز هرگونه آتش سوزي سريعا جريان برق را از كنتور قطع نموده و مراتب را با شماره 125 به آتش نشاني اطلاع دهيد.


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0