پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

                                                                                    (( بسمه تعالي))                                      

آمار عملكرد ايستگاه هاي اطفاي حريق مهر ماه 1393

وظيفه اوليه:عمليات هاي اطفاي حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق واحدهاي مسكوني

7

حريق واحدهاي تجاري

7

حريق مخروبه ها

8

حريق خودرويي و تصادفات

21

حريق لاستيك فرسوده

7

حريق سطل زباله

6

حريق ضايعات

23

حريق و اتصالات برق

5

نشت گاز

8

آب گرفتگي ها

17

حريق درختان،فضاي سبز

15

حريق علف هاي خشك، جاي مزارع

21

ساير موارد

3

جمع كل

148

 

وظيفه ثانويه : عمليات هاي امداد ونجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي و حريق خودرويي

-

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

4

ورود حيوانات وحشي و گزنده(مار)

4

سقوط از ارتفاع

-

سقوط از درخت

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

2

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

چرخ گوشت

-

غرقي

-

جمع كل

10

 

 

 

آمار ايستگاه امداد و نجات مهر ماه 1393

وظيفه اوليه: امداد و نجات

نوع عمليات

تعداد

تصادفات جاده اي

11

محبوس شدن در آسانسور يا منزل

8

امداد كوهستان

-

غرقي

-

گير كردن انگشتر در دست

2

ورود حيوانات وحشي و گزنده (مار)

13

چرخ گوشت

-

سقوط از ارتفاع

2

خودكشي يا اقدام به خودكشي

-

رانش زمين-زلزله-آواربرداري

4

سقوط درخت

-

جمع كل

40

 

وظيفه ثانويه:اطفاء حريق

نوع عمليات

تعداد

حريق خودرو

-

حريق اتصالات برق

-

ساير حريق ها

-

جمع كل

-

 

 


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0