پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

توصيه هاي ايمني در كوهستان

 

1.هيچ گاه تنها به كوه نرويد.

2. در كوه از ريختن و غلطاندن سنگ پرهيز كنيد.

3. بكوشيد در برنامه هاي كوهنوردي با نظم باشيد.

4.بيش از توان فيزيكي يا توان فني خود و ديگران برنامه ريزي نكنيد.

5.از غرور و منم بپرهيزيد.(هيچ گاه در كوه دچار غرور نشويد)

6.ورزش كوهنوردي دسته جمعي است، تكروي نكنيد.

7.در كوه نوردي اشتباه مساوي نابودي است، اشتباه نكنيد.

8.اصول اساسي حمل بار، بخشي از ايمني در كوهستان است.

9.تندرست و هوشيار به كوه برويد و تندرست و سودبرده بازگرديد.

10.هيچ گاه در كوه بيراهه نرويد.

11. راه ميانبر را ناديده بگيريد.

12.در كوه عجله نكنيد.

13.سعي كنيد هميشه با وسايل كامل و پوشاك مناسب به كوه برويد.

14.هرگاه كه مي خواهيد به كوه برويد مسير خود ا به اطلاع ديگران برسانيد.

15.هرگاه دچار حادثه شديد با شماره 125 تماس بگيريد.

16.در زمان حادثه تلفن همراه خود را مشغول نكنيد تا امدادگران بتوانند با شما در ارتباط باشند.

17.در زمان وقوع حادثه و در مواقع ضروري از تلفن همراه خود استفاده كنيد.(شارژ باطري تمام نشود)

18.سعي كنيد با نيرو هاي امدادي همكاري داشته باشيد.

19.در زماني كه نيروهاي امدادي به طرف شما در حركتند مسير خود را تغيير ندهيد.

20.بدون همراه به كوه نرويد.

21.كروكي يا نقشه همراه داشته باشيد.

22. آهسته و منظم حركت كنيد.

23.مسير و زماني را كه انتظار مي رود برگرديد به اطلاع ديگران برسانيد.

24. بي اعتنايي به خطرات كوهستان يك نوع جان باختن براي هيچ است.

25. عجله و غرور را در پايين كوه دفن كنيد.

26. با ديگران به كوه برويد و هيچ گاه از آنها جدا نشويد.

27.هر گاه به كوه مي رويد خود را براي بدترين شرايط تجهيز كنيد.

28. هميشه در كوه وقت اضافي براي گروه پيش بيني كنيد.

29. مداوم و بدون عجله حركت كنيد و وقت را تلف نكنيد.

30. از ريزش سنگ جلوگيري كنيد.

31. مواظب تغيير هوا باشيد.

32. بدون سرپرست با تجربه از سنگ نوردي و صعود از يخ و برف خودداري كنيد.

33.اگر گم شديد از پايين آمدن از كوه عجله نكنيد. با مشورت بهترين راه فرود را پيدا كنيد.

34. قبل از تاريك شدن هوا كوه را ترك كنيد.

35. بجاي آتش از چراغ خوراك پزي استفاده كنيد.

36.هر چيزي كه پيدا كرديد در جاي خود بگذاريد.

37. با آموزش، تمرين، احتياط، خودداري از غرور بيجا و برنامه ريزي صحيح امكان بروز حادثه را به حداقل برسانيد.

38. در نقاط ضعيف و حساس كمپ نزنيد.

39. مراعات پيش گيريهاي ايمني ضامن سلامتي در كوهستان است.

40.احتياط را در كوله پشتي خود جاي دهيد.

41. هميشه در ارتفاعات و حوادث كوهستان ، هميار ساير كوهنوردان باشيد و از امداد رساني كوتاهي نكنيد.


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0