پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

توصيه و هشدارهاي ايمني در خصوص جنگلها و بوستان ها

1.      استفاده از جنگلها و بوستان ها به مانند هر كار ديگري بايد داراي قاعده و اصول باشد لذا قبل از همه به مسئولين حفظ و نگهداري از بوستان ها و مكان هاي سبز توصيه مي نمايد امكانات و تسهيلات مناسب را جهت استفاده كنندگان از اين مكان ها تمهيد نمايند. فراهم آوردن تسهيلات در جنگل ها و بوستان ها با بهترين شيوه براي پيشگيري از وقوع حريق ها و حوادث و همچنين مقابله سريع و بهينه با اين خطرات در اين مكانهاست. ايجاد راه هاي ورودي و خروجي به جنگل ها، تعبيه تابلوهاي راهنما، تعيين محل هاي مناسب جهت توقف خودرو ها و اقامتگاه هاي موقت روباز يا سرپوشيده(با استفاده از چادر و خيمه) ايجاد شبكه هاي آب و برق رساني و سرويس هاي بهداشتي، اجاق هاي فلزي ذغال سوز جهت پخت و پز و گرم كردن غذا، تعبيه سطل هاي درپوشيده فلزي جهت زباله به تعداد كافي، تعيين فضاي مناسب جهت بازي كودكان از تسهيلات ضروري گونه مكان هاست.

1.      ارائه بروشورهاي راهنما به همراه توصيه هاي هشدار دهنده ايمني در جنگل ها كه جنبه آموزش و يادآوري جهت استفاده كنندگان دارد از سوي مديريت حفظ و نگهداري بوستان ها و مكان هاي سبز بسيار مناسب و مفيد خواهد بود.

2.      به مديريت حفظ و نگهداري جنگل ها توصيه مي نمايد با آماده باش كامل و بسيج نيروها و امكانات خود در جهت تامين ايمني هرچه بيشتر در اين مكانها بكوشند.ايجاد پست ها و برجك هاي نگهباني، سركشي دقيق، مرتب و شبانه روزي در نقاط مهم جنگل ها بسيار ضروري است.نگهبانان جنگل ها بايد با اصول ايمني و مقابله با حريق و اطفاي آن آشنايي كامل داشته و به امكانات مناسب اطفايي همچون خاموش كننده ها مجهز باشند.منابع تامين آب و چگونگي استفاده بهينه از اين منابع را شناسايي كرده باشند تا در مواقع ضرورت آتش را قبل از توسعه در نطفه مهار و اطفا نمايند. برقراري ارتباط و هماهنگي با ايستگاه هاي آتش نشاني محلي و منطقه اي نيز ضروري است.

3.      استفاده كنندگان بايد از راه هاي تعيين شده به جنگل وارد شوند و در صورتي كه از خودروي شخصي استفاده مي نمايند بايد خودروي خود را در محل هاي مخصوص توقف خودرو متوقف نمايند و از توقف در محل هاي غير جدا خودداري نمايند. فراموش نكنيد كه توقف خودرو بر روي علف ها و برگ هاي خشك خطرناك است زيرا ممكن است در هنگام روشن كردن خودرو(استارت زدن) و ايجاد جرقه در اگزوز، علف ها و برگ هاي خشك آتش گرفته و در اندك مدتي شعله ور شوند.

4.      در صورتيكه تصميم داريد به مدت كم و يا مدت دار و با زدن خيمه در جنگل اقامت كنيد در هر صورت سعي كنيد كه در محل هايي كه جهت اين منظور تعيين شده اقامت نماييد و در هر صورت محل اقامت خود را تا شعاع 10 متري از خس و خاشاك و برگ ها و علف هاي خشك روي زمين پاكسازي نماييد.  


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0