پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


                                    توصيه هاي ايمني در هنگام وقوع زلزله


1)در هنگام زلزله اگر در منزل هستيد تا توقف لرزش ها در زیر یک میز محکم و سفت وسایر لوازم مناسب پناه بگيريد.


2) خود را از معرض شیشه، پنجره ها، درب و دیوارهای بیرونی ، بوفه و روشنایی ها و هرچیزی که احتمال ریزش دارد دور نگهدارید .


3) از پلکان یا آسانسور استفاده نکنید.


4) از کنار ساختمان ها، تیرهای برق و خطوط آب و برق و... دور شوید .


5) اگر در خودرو هستید، در یک مکان امن خودرو را متوقف و در آن بمانید.


6) پس از پایان لرزش ها باا حتیاط به حرکت خود ادامه دهید و در رو، یا زیر پل ها یا گذرگاه ها رانندگی نکنید. 

 

  

7) اگر در ساختمان هستید روی زمین بنشینید و به کمک بازوها و دستهای خود، سر و پشت گردن را محافظت کنید و در زیر درگاه یا گوشه های اتاق قرارگیرید .


8)اگر در رختخواب هستید تا توقف لرزش ها انجا بمانید و برای محافظت از خود یک بالشت روی سر خود نگهدارید البته اگر در معرض سقوط اشیاء خطرناک هستید به محل امنی بروید.


9) اگر درفروشگاه ، سینما یا ساختمانهای پرازدحام هستید، از هجوم به سمت درهای خروجی خودداری کنید .


10) اگر در آزمایشگاه ها و مکان های مشابه هستید ازمواد شیمیایی تا حد امکان دور شوید .


11) تا زمانی که لرزش ها متوقف شود در داخل خانه بمانید و در صورت اطمینان از خانه خارج شوید .


12) در صورتی که روی ویلچیر هستید همان جا بمانید و آن را قفل کنید .


13) اگر در فضای باز هستید تا زمانی که لرزش ها متوقف شود ، همانجا بمانید و از مناطق پرخطر مانند درب های خروجی و کنار دیوارهای خارجی دور شوید .


14) مراقب پس لرزه ها باشید .


15) تنها برای موارد اضطراری از تلفن استفاده کنید .


16) آخرین اطلاعات را از رادیو دریافت کنید .


17) از مناطق آسیب دیده دور شوید و زمانی به منزل باز گردید که از امنیت آن توسط مسئولان اطمینان حاصل کنید .


18) اگر پلیس ، آتش نشانی یا نیروهای امدادی به کمک شما احتیاج داشتند در صورت امکان به آنها یاری دهید .


19) اگر در منطقه ساحلی زندگی می کنید از احتمال وقوع سونامی آگاه باشید.


20) به افراد آسیب دیده یا گیر افتاده کمک کنید .


21) اگر مواد خطرناک به روی زمین ریخته است آن را تمیز کنید .


22) اگر بوی گاز استشمام می کنید و احتمال نشتی گاز میدهید یک پنجره را باز کنید و خیلی سریع محل را ترک کنید و حتی المقدور شیر اصلی گاز را ببندید.


23) اگر به هر دلیلی گاز را قطع کردید تنها یک کارشناس باید آن را به حالت عادی درآورد .


24) تاسیسات و مجرای دودکش را از نظر آسیب دیدگی بازرسی کنید .


25) صدمات وارده به سیستم برق ، و خطوط آب و فاضلاب را بیابید و با قطع کنتورهای مربوطه از خطرات بیشتر جلوگیری کنید و در اسرع وقت با کارشناسان مربوطه جهت رفع آسیب تماس بگیرید .


26) اگر در زیر آوار مانده اید :

- کبریت روشن نکنید ، برای پس زدن گرد و غبار حرکت نکنید ، دهانتان را با دستمال کاغذی یا یک پارچه بپوشانید و با زدن به دیوار یا استفاده از سوت و یا نهایتا با فریاد زدن امدادگران را از حضور خود مطلع کنید .


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0