پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


 با توجه به فرارسیدن فصل برداشت محصول گندم و آتش سوزی هرساله آن وخسارات مالی فراوانی که به کشاورزان محترم و اقتصاد جامعه وارد می آید،لذا با توجه به طولانی بودن مسیرراه و صعب العبور بودن بیشترمزارع ،و از آنجایی که محصول گندم بسیار خشک و سریع الاشتعال است و وزش باد نیز از عواملی است که موجب تسریع و شدت آتش سوزی می شود ،همه موارد فوق باعث از بین رفتن یکسال زحمت و تلاش کشاورز و ضرر و زیان به اقتصاد کشورمان می گردد، بنابراین رعایت نکات ایمنی ذیل جهت جلوگیری و کاهش آتش سوزیها درمزارع توصیه می گردد :

 

وسائط نقلیه (تراکتور،تیلر،کمباین،موتورسیکلت و...) را از مسیر آتش دور كنيد

 

مراتب را به آتش نشانی(125) اطلاع داده سپس 20 الی 30 متر جلوتر از مسیر آتش چند ردیف زمین را شخم بزنید تا مسیر آتش بریده  شود.

 

2 یا3 ردیف دور زمین را شخم بزنيد (سفال گندم)

 

بازمانده محصول گندم (سفال گندم)برای زمین مفید و نوعی کود محسوب می گردد.

 

با آتش زدن سفال گندم باعث فقیر شدن زمین خود نشوید. .

 

از دپو کردن بسته های کاه و علوفه خشک در مجاورت محل زندگی ، زیرزمین ،پیلوت،زیر شیروانی و... جداً پرهیز نمایید.

 

هرساله در اثر آتش زدن ضایعات محصولات کشاورزی  باعث سوختن  و ازبین رفتن گندم زارها و درختان می شود.

 

کاه و علوفه را در محیط باز ، دور از محل زندگی نگهداری نمایید .

 

اطراف بسته های کاه وعلوفه را بامواد مقاوم دربرابر آتش پوشانده و حصار نمایید .

 

جرقه حاصله از اگزوز وسائط نقلیه در انبار علوفه موجب آتش سوزی می شود .

 

هیچ وقت مایعات قابل اشتعال مانند گازوئیل ، نفت و بنزین و سیلندرگاز را درمحیط بسته و انبار کاه و علوفه نگهداری نکنید، زیرا موجب آتش سوزی می شود .


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0