پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

 

سر آتش یار علیمراد بابایی

سمت: فرمانده ایستگاه

مدرک تحصیلی: لیسانس مدیریت امداد و سوانح

آدرس ایستگاه: انتهای بلوار 60 متری شهید شفیع پور(ایستگاه شماره 4) روبروی مجتمع گلستان

تلفن تماس: 066-33221200


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0