پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 
آتش یار سوم  محمد نادري  
  
سمت:  فرمانده ایستگاه
 
مدرک تحصیلی:  کارشناسی حرفه ای حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
 
آدرس ایستگاه: میدان تیر بلوار جانبازان 
 
تلفن تماس: 33351335-066
 
 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0