پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 

آتش یار سوم داوود حسنوند
 
سمت: فرمانده ایستگاه شماره1
 
مدرک تحصیلی: کارشناسی حفاظت و پیشگیری از حریق و حوادث
 
آدرس ایستگاه : پارك شريعتي
 
 
شماره تلفن: 33302004-066                        
 
 

5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0