پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شرح وظایف حراست سازمان آتش‌نشانی

 

1- پیشگیری، کشف، شناسائی، خنثی سازی کلیه فعالیتهای ضد نظام و انجام ماموریتها، به منظور حفظ و صیانت از سازمان آتش‌نشانی خرم آباد از طریق قانونی در چارچوب اهداف کلی، اجرای سیاستها و قوانین مصوب امنیتی کشور.

2- نظارت بر حسن اجرای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، تدابیر و سیاستهای کلان سازمان.

3- نظارت بر حسن انجام وظایف معاونتها، و  مسئولين ایستگاه‌های عملیاتی سازمان.

4- نظارت بر حسن انجام وظائف کارکنان سازمان.

5- رسیدگی به تجمعات و اعتراضات و تحرکات غير قانوني کارکنان و حرکتهای مرتبط با سازمان.

6- شناسائی و رسیدگی به جرائم و تخلفات کارکنان از طریق سلسله مراتب اداري .

7- جمع آوری اخبار و اطلاعات، بررسی، طبقه بندی و ارجاع به مبادی ذیربط حسب اولویت موضوع.

8- ارائه گزارشات تحلیلی و عملكرد مربوطه به حراست مافوق.

 9- تهیه مستندات و گزارشات مصور و رسانه‌ای از تخلفات آشکار و پنهان.

10- شناسائی عوامل و مسائل بحران ساز و مجاری بروز نارضایتی مردمی.

11- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب درجهت اصلاح روند امورات جاری بمنظور رعایت صرفه و صلاح سازمان.

12- اقدامات پیشگیرانه از وقوع تخلفات در سطح حوزه مأموریت سازمان.

13- کشف هر گونه اختلاس، ارتشاء، تخلف و تبانی در محیط و دریافت گزارشات حضوری.

14- شناسائی نقاط آسیب، تهدید پذیر و ارائه راهکار مناسب جهت اطلاع رسانی به سلسله مراتب اداری.

15- شناسائی و رسیدگی به جرائم و تخلفات امنیتی کارکنان از طریق سلسله مراتب اداری.

16- جمع آوری کلیه اخبار از سطح سازمان و ارزیابی صحت و سقم آنها.
اطلاعات تماس:

تلفن:33244398


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0