دوشنبه, 11 فروردين 1399 English          
معرفي مدير عامل
                            


نام: حميد 
                                                                               
نام خانوادگي : عليرضاييسوابق کاری :

  • -معاون عمليات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري خرم آباد
  • معاون آموزش،پيشگيري و ورزش  سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري خرم آباد
  • -فرمانده ايستگاه شماره یک سازمان آـش نشانی و خدمات ایمنی خرم آباد
  • فرمانده ايستگاه شماره چهار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی خرم آباد

منوی سایت

:. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد .:
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211